فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز
برنامه مورد نیاز فتوشاپ جهت ویرایش
مناسب برای چاپ
اندازه A5
تعداد فایل یک عدد psd…

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word
Docx
قابل ویرایش با فتوشاپ و ورد
اندازه A5
تعداد فایل دو عدد بافرمت psd و Docx
***همراه با یک فایل ورد فاکتور داربست فلزی
علاوه بر فایل Word که در محیط این برنامه درست شده است یک فایل دیگر فاکتور در محیط فتوشاپ طراحی شده است که در هنگام دانلود این فایل نیز می باشد
مناسب برای چاپ دستگاه ریسو و دستگاه های دیگر
 …

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز
برنامه مورد نیاز فتوشاپ جهت ویرایش
مناسب برای چاپ
اندازه A5
تعداد فایل یک عدد psd…

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word
Docx
قابل ویرایش با فتوشاپ و ورد
اندازه A5
تعداد فایل دو عدد بافرمت psd و Docx
***همراه با یک فایل ورد فاکتور داربست فلزی
علاوه بر فایل Word که در محیط این برنامه درست شده است یک فایل دیگر فاکتور در محیط فتوشاپ طراحی شده است که در هنگام دانلود این فایل نیز می باشد
مناسب برای چاپ دستگاه ریسو و دستگاه های دیگر
 …

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز
برنامه مورد نیاز فتوشاپ جهت ویرایش
مناسب برای چاپ
اندازه A5
تعداد فایل یک عدد psd…

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word
Docx
قابل ویرایش با فتوشاپ و ورد
اندازه A5
تعداد فایل دو عدد بافرمت psd و Docx
***همراه با یک فایل ورد فاکتور داربست فلزی
علاوه بر فایل Word که در محیط این برنامه درست شده است یک فایل دیگر فاکتور در محیط فتوشاپ طراحی شده است که در هنگام دانلود این فایل نیز می باشد
مناسب برای چاپ دستگاه ریسو و دستگاه های دیگر
 …

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز
برنامه مورد نیاز فتوشاپ جهت ویرایش
مناسب برای چاپ
اندازه A5
تعداد فایل یک عدد psd…

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word

فایل ورد فاکتور داربست فلزی Word
Docx
قابل ویرایش با فتوشاپ و ورد
اندازه A5
تعداد فایل دو عدد بافرمت psd و Docx
***همراه با یک فایل ورد فاکتور داربست فلزی
علاوه بر فایل Word که در محیط این برنامه درست شده است یک فایل دیگر فاکتور در محیط فتوشاپ طراحی شده است که در هنگام دانلود این فایل نیز می باشد
مناسب برای چاپ دستگاه ریسو و دستگاه های دیگر
 …

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز

فاکتور قالیشویی ( قرارداد شستشوی فرش، پتو، موکت و مبل) لایه باز
برنامه مورد نیاز فتوشاپ جهت ویرایش
مناسب برای چاپ
اندازه A5
تعداد فایل یک عدد psd…

طرح لایه باز برچسب روغن حیوانی

طرح لایه باز برچسب روغن حیوانی

طرح لایه باز برچسب روغن حیوانی

توضیحات:
طرح لایه باز برچسب روغن حیوانی در قالب فتوشاپ و قابل ویرایش
 
مشخصات فایل :
اندازه طرح 8*4.8 سانتی متر
رزولیشن 300
قابل ویرایش
فرمت فایل psd
برنامه مورد نیاز فتوشاپ
 …