دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های برداشت و سامانه انتقال مواد- ویرایش دوم-جلد سوم

دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های برداشت و سامانه انتقال مواد- ویرایش دوم-جلد سوم

دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های برداشت و سامانه انتقال مواد- ویرایش دوم-جلد سوم

عنوان کتاب: اصول طراحی ماشین های برداشت و سامانه انتقال مواد- ویرایش دوم-جلد سوم
نویسندگان: سریواستاوا-گورینک-رورباک
مترجم: پروفسور م. بهروزی لار
ناشر: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
سال چاپ: 1391
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 55 مگابایت
تعداد صفحات: 552
فهرست مطالب:

عکس هایی از فایل:

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی- جلد چهارم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی- جلد چهارم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی- جلد چهارم

عنوان کتاب: مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی- جلد چهارم
نویسنده: پروفسور م. بهروزی لار- مهندس غلامرضا سلطانی- شهربانو قاسمی
ناشر: انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (تاک)
سال چاپ: 1391
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 28 مگابایت
تعداد صفحات: 357
فهرست مطالب:

عکس هایی از فایل:

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مکانیزاسیون کشاورزی2- جلد سوم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مکانیزاسیون کشاورزی2- جلد سوم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مکانیزاسیون کشاورزی2- جلد سوم

عنوان کتاب: مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-مکانیزاسیون کشاورزی2- جلد سوم
نویسنده: پروفسور م. بهروزی لار- م.نصیری- خ. طالبی جهرمی- ش. عبدالله پور- ف. وفایی
ناشر: سروا
سال چاپ: 1391
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 112 مگابایت
تعداد صفحات: 344
فهرست مطالب:

عکس هایی از فایل:

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-کشت و کار ماهواره ای- جلد پنجم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-کشت و کار ماهواره ای- جلد پنجم

دانلود کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-کشت و کار ماهواره ای- جلد پنجم

عنوان کتاب: مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای-کشت و کار ماهواره ای- جلد پنجم
نویسنده: پروفسور م. بهروزی لار
ناشر: انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (تاک)
سال چاپ: 1393
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 33 مگابایت
تعداد صفحات: 354
فهرست مطالب:

عکس هایی از فایل:

دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های خاک ورزی ، کاشت وداشت – ویرایش دوم-جلد دوم

دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های خاک ورزی ، کاشت وداشت - ویرایش دوم-جلد دوم

دانلود کتاب اصول طراحی ماشین های خاک ورزی ، کاشت وداشت – ویرایش دوم-جلد دوم

عنوان کتاب: اصول طراحی ماشین های خاک ورزی ، کاشت وداشت – ویرایش دوم-جلد دوم
نویسندگان: سریواستاوا-گورینگ-رورباک
مترجم: پروفسور م. بهروزی لار
ناشر: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
سال چاپ: 1391
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 35 مگابایت
تعداد صفحات: 496
فهرست مطالب:

عکس هایی از فایل: