نت و تبلچر آهنگ فیلم دزدان دریایی کارائیب برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر آهنگ فیلم  دزدان دریایی کارائیب برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر آهنگ فیلم دزدان دریایی کارائیب برای گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر آهنگ فیلم دزدان دریایی کارائیب He′s a Pirate با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل PDF

  
پیش نمایش ویدئوی آموزشی 

 
  محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای بوسه باران Kiss the Rain با آموزش تصویری
ورود به سطح 3
 …

نت و تبلچر قطعه Serenade برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Serenade برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Serenade برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Serenade با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی 
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای فیلم لالالند La La Land Suite با آموزش تصویری
ورود به سطح 3…

نت و تبلچر قطعه You are my Sunshine برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه You are my Sunshine برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه You are my Sunshine برای گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه You are my Sunshine (تو آفتاب منی) با تنظیم زیبا و چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل PDF

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه Beethoven Virus با آموزش تصویری
ورود به سطح 2
 …

نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love برای گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love (نمیتونم عاشقت نشم) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل PDF نت و تبلچر

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای The Moon Represents My Heart 
ورود به سطح 4
 …

نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای Maria Luisa با آموزش تصویری
ورود به سطح 3…

نت و تبلچر قطعه Für Elise برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Für Elise برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Für Elise برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Für Elise با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه .
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای Here Comes the Sun با آموزش تصویری
ورود به سطح 4…

نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای River Flows in You با آموزش تصویری
ورود به سطح 4…

نت و تبلچر قطعه Summer برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Summer برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Summer برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Summer با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
 محصولات مشابه
دانلود نت و تبلچر قطعه تو آفتاب منی You are my Sunshine با آموزش تصویری
ورود به سطح 1…

نت و تبلچر قطعه River Flows in You برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه River Flows in You برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه River Flows in You برای گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه River Flows in You با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 

 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای Turkish March با آموزش تصویری
ورود به سطح 4…

نت و تبلچر قطعه Gran Vals برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Gran Vals برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Gran Vals برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر قطعه Gran Vals (زنگ نوکیا) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
 محصولات مشابه
نت و تبلچر قطعه زیبای تابستان Summer با آموزش تصویری
ورود به سطح 1…