ساس

ساس

ساس

ساس

 
نویسنده:ولادیمیر مایاکوفسکی

 
 
ساس اثری است تخیلی و هجوآمیز که موضوع آن مبارزه با بازمانده‌های ذهنیت خرده‌بورژوایی در تمام شکل‌های آن است. مایاکوفسکی در این نمایشنامه نوکیسه‌های پس از سیاست نوین اقتصادی در اتحاد شوروی را ریشخند می‌کند. هدف عمده هجو مایاکوفسکی نمایش عنصری از طبقه‌ی مسلط است که به بورژوازی و خرده‌بورژوازی الوده شده است. ساس حشره خونخوار، نماد این الودگی است، این حشره کثیف ر حقیقت کنایه…

به سارایوو خوش آمدید

به سارایوو خوش آمدید

به سارایوو خوش آمدید

به سارایوو خوش آمدید

 

نویسنده:فرانک کاترل بویس

 
در دوران جنگ در بوسنی، «مایکل هندرسن (دیلین)»، فرستادهٔ ویژهٔ یکی از شبکه های تلویزیونی بریتانیائی همراه تصویربردارش، ̎گِرِگ (نسبیت) و تهیه کننده اش، جین کارسن (فاکس) در وکووار مستقر هستند و گزارش هائی را از سقوط شهر برای شبکه شان می فرستند. وکووار زیر آتش توپخانهٔ نیروهای دشمن است که در تپه های اطراف موضع گرفته اند. هندرسن به یتیم خانه ای برمی خورد که در خط مقدم جبهه قرار…