خدا احمق ها را دوست دارد

خدا احمق ها را دوست دارد

خدا احمق ها را دوست دارد

خدا احمق ها را دوست دارد

 
نویسنده:مجید محمدی

 
 
 
تاملاتی در چارچوب دین شناسی تحلیلی و انتقادی ادیان ادعا می کنند که خدایشان همه را دوست دارد، اما پندار، گفتار و کردار آنها نشان می دهد که برخی را بیش از همه دوست دارد و از برخی نیز دل خوشی ندارد. در این میان احمق ها جایگاه ویژه ای دارند. احمق ها به راحتی به سخنان رهبران دینی اعتماد می کنند، علم تجربی و عقل را برای سرراست نگاه داشتن ایمان به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در می آورند و…

فلسفه نیچه، فلسفه قاره ای اروپا

فلسفه نیچه، فلسفه قاره ای اروپا

فلسفه نیچه، فلسفه قاره ای اروپا

فلسفه نیچه، فلسفه قاره ای اروپا

 
نویسنده:رکس ولشن

 
 
فریدریش نیچه نامی ناآشنا نیست؛ هر آن کس که باید او را بشناسد، می شناسد و هر آن کس هم که چه نمی شناسد و یا از او و اندیشه هایش بیزار است، چه بخواهد و چه نخواهد، از او بسیار تاثیر پذیرفته است. رکس ولشن استاد فلسفه و رئیس ارشد دانشکده ادبیات، هنر و علوم در دانشگاه کلرادو کلرادو اسپرینگز ایالات متحده در این اثر با جزئیات فراوان و موشکافی هایی دقیق به کاوش فلسفه نیچه پرداخته…

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری
 
هدف کتاب:
علم مقدس آن است که تا حد امکان یگانگی اساسی همه مذاهب را تا جایی که ممکن است، نشان دهد. اینکه تفاوتی در حقایق بیان شده بوسیله ادیان مختلف وجود ندارد. اینکه فقط یک روش وجود دارد که از آن طریق جهان، هم بیرونی و هم درونی تکامل یافته است. اینکه تنها یک فرجام و هدف وجود دارد که توسط همه متون الهی تصدیق می شود . لیکن این حقیقت بنیادین، حقیقتی است که به سادگی درک نمی شود. ناسازگاری موجود بین…

دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

کتاب روانشناسی هیلگارد
 
این کتاب در دو زمینه آگاهی به دست می دهد: نخست وضع کنونی دانش روانشناسی را عرضه می دارد، به این معنا که یافته های مهم این رشته را از نظر می گذراند تا با واقعیت های اثبات شده این رشته آشنا شوید. دوم آنکه ماهیت پژوهش در روانشناسی را وارسی می کند یعنی روشن می سازد که روانشناس چگونه برنامه پژوهشی خاصی برای فراهم آوردن شواهدی در تایید یا رد فرضیه تدوین می نماید. به این ترتیب شما در می یابید که برای پشتیبانی از هر ادعای…