خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

نویسنده:آینور ایمانووا

 
 
 
برگرفته از مقدمه مترجم:دوره خان نشینی (بیگلربیگی) در آذربایجان از اواخر امپراتوری صفوی شروع می شود. بر پایه سفرنامه های غربی در دوره صفوی، ایالت آذربایجان به چهار ولایت تبریز، شیروان، قره باغ و چخورسعد تقسیم می شده است. ولایت شیروان به ناحیه بین رود کور و دریای خزر، ولایت آران یا قره باغ به محدوده بین دو رود کور و ارس اطلاق می شده و ولایت چخورسعد هم به ناحیه ایروان و نخجوان و… اطلاق…

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

نویسنده:ولادیمیر لنین

 
 
گزیده ای از متن کتاب:مارکسیسم طریقه ای است مبتنی بر نظریات و تعالیم مارکس. مارکس نبوغی بود که سه جریان برجسته فلسفی قرن نوزدهم را تعقیب و تکمیل کرده. این جریان که در سه کشور برجسته عالم بشریت قرن نوزده وجود داشته عبارتند از: فلسفه کلاسیک آلمان، علم اقتصاد کلاسیک انگلستان و سوسیالیسم فرانسه آمیخته با عقاید انقلابی فرانسه. حقیقت و اصالت نظریات مارکس که حتی مخالفین وی بدان…

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

نویسنده:آینور ایمانووا

 
 
 
برگرفته از مقدمه مترجم:دوره خان نشینی (بیگلربیگی) در آذربایجان از اواخر امپراتوری صفوی شروع می شود. بر پایه سفرنامه های غربی در دوره صفوی، ایالت آذربایجان به چهار ولایت تبریز، شیروان، قره باغ و چخورسعد تقسیم می شده است. ولایت شیروان به ناحیه بین رود کور و دریای خزر، ولایت آران یا قره باغ به محدوده بین دو رود کور و ارس اطلاق می شده و ولایت چخورسعد هم به ناحیه ایروان و نخجوان و… اطلاق…

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

نویسنده:ولادیمیر لنین

 
 
گزیده ای از متن کتاب:مارکسیسم طریقه ای است مبتنی بر نظریات و تعالیم مارکس. مارکس نبوغی بود که سه جریان برجسته فلسفی قرن نوزدهم را تعقیب و تکمیل کرده. این جریان که در سه کشور برجسته عالم بشریت قرن نوزده وجود داشته عبارتند از: فلسفه کلاسیک آلمان، علم اقتصاد کلاسیک انگلستان و سوسیالیسم فرانسه آمیخته با عقاید انقلابی فرانسه. حقیقت و اصالت نظریات مارکس که حتی مخالفین وی بدان…

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

نویسنده:آینور ایمانووا

 
 
 
برگرفته از مقدمه مترجم:دوره خان نشینی (بیگلربیگی) در آذربایجان از اواخر امپراتوری صفوی شروع می شود. بر پایه سفرنامه های غربی در دوره صفوی، ایالت آذربایجان به چهار ولایت تبریز، شیروان، قره باغ و چخورسعد تقسیم می شده است. ولایت شیروان به ناحیه بین رود کور و دریای خزر، ولایت آران یا قره باغ به محدوده بین دو رود کور و ارس اطلاق می شده و ولایت چخورسعد هم به ناحیه ایروان و نخجوان و… اطلاق…

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

نویسنده:ولادیمیر لنین

 
 
گزیده ای از متن کتاب:مارکسیسم طریقه ای است مبتنی بر نظریات و تعالیم مارکس. مارکس نبوغی بود که سه جریان برجسته فلسفی قرن نوزدهم را تعقیب و تکمیل کرده. این جریان که در سه کشور برجسته عالم بشریت قرن نوزده وجود داشته عبارتند از: فلسفه کلاسیک آلمان، علم اقتصاد کلاسیک انگلستان و سوسیالیسم فرانسه آمیخته با عقاید انقلابی فرانسه. حقیقت و اصالت نظریات مارکس که حتی مخالفین وی بدان…

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی در 40 اسلاید قابل ویرایش بدون عکس
لینک دانلود پاورپوینت در ادامه مطلب
بخشی از متن مقاله :
فلسفه علوم اجتماعیت uچرا دانشمندان علوم اجتماعی باید به فلسفه علاقه مند شوند u*با استدلال عقلانی میتوان به شناخت معینی دست یافت u*فلسفه توانست بنیاد هایی برای پژوهش های انجام شده در رشته هایی خاص فراهم آورد. uدیدگاه بدیل رابطه میان فلسفه و علوم اجتماعی را گاهی دیدگاه شاگردی و پادویی می گویند که در این دیدگاه فلسفه…

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

خان نشین تبریز

نویسنده:آینور ایمانووا

 
 
 
برگرفته از مقدمه مترجم:دوره خان نشینی (بیگلربیگی) در آذربایجان از اواخر امپراتوری صفوی شروع می شود. بر پایه سفرنامه های غربی در دوره صفوی، ایالت آذربایجان به چهار ولایت تبریز، شیروان، قره باغ و چخورسعد تقسیم می شده است. ولایت شیروان به ناحیه بین رود کور و دریای خزر، ولایت آران یا قره باغ به محدوده بین دو رود کور و ارس اطلاق می شده و ولایت چخورسعد هم به ناحیه ایروان و نخجوان و… اطلاق…

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

مارکس و خلاصه‌ای از مارکسیسم

نویسنده:ولادیمیر لنین

 
 
گزیده ای از متن کتاب:مارکسیسم طریقه ای است مبتنی بر نظریات و تعالیم مارکس. مارکس نبوغی بود که سه جریان برجسته فلسفی قرن نوزدهم را تعقیب و تکمیل کرده. این جریان که در سه کشور برجسته عالم بشریت قرن نوزده وجود داشته عبارتند از: فلسفه کلاسیک آلمان، علم اقتصاد کلاسیک انگلستان و سوسیالیسم فرانسه آمیخته با عقاید انقلابی فرانسه. حقیقت و اصالت نظریات مارکس که حتی مخالفین وی بدان…

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی

پاورپوینت رابطه فلسفه و علوم اجتماعی در 40 اسلاید قابل ویرایش بدون عکس
لینک دانلود پاورپوینت در ادامه مطلب
بخشی از متن مقاله :
فلسفه علوم اجتماعیت uچرا دانشمندان علوم اجتماعی باید به فلسفه علاقه مند شوند u*با استدلال عقلانی میتوان به شناخت معینی دست یافت u*فلسفه توانست بنیاد هایی برای پژوهش های انجام شده در رشته هایی خاص فراهم آورد. uدیدگاه بدیل رابطه میان فلسفه و علوم اجتماعی را گاهی دیدگاه شاگردی و پادویی می گویند که در این دیدگاه فلسفه…