بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و……

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و......

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و……

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس

از تاریختا تاریخساعتساعتساعتبارم آزموننمره شما

۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ – ۱۳:۳۰
۱۷:۰۰ – ۱۷:۳۰
۲۰
۱۸

نمره آزمون : ۱۸ از ۲۰

جمع2018

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها
ارضا شدن زنان
 
ارضا شدن زنان از موضوعات مهم زندگی زناشویی است چرا که اگر خانم‌ها در زمان نزدیکی به ارگاسم نرسند ممکن است حس عدم رضایت را به زندگی تسریع دهند. ارضا شدن مرحله‌ای لذت بخش از رابطه‌ جنسی است که در آن تغییرات فیزیولوژیک مثل سیخ شدن نوک پستان‌ها و تجمع خون در کلیتوریس اتفاق می‌افتد. در زمان به ارگاسم رسیدن تخلیه ناگهانی فشاری که در مرحله برانگیختگی ایجاد شده است اتفاق می‌افتد، جالب است…

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

بایسکشوال چیست
همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)
 
بایسکشوال یا دوجنسگرایی (biosexual) یکی از 4 نوع گرایش‌ جنسی (همجنس گرایی، دگرجنس گرایی، دوجنسگرایی و هیچ جنس گرایی) است. در دوجنسگرایی یا بایسکشوال همان طور که از نامش پیدا است فرد هم به جنس مخالف و هم به جنس موافق خود برای برقراری رابطه عاطفی و جنسی تمایل دارد. این وضعیت شرایط و چالش‌های خاصی را ایجاد می‌کند و گاها پذیرش آن برای فرد و اطرافیانش بسیار دشوار است. دوجنسگرا برای پذیرفتن…

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنیندلیل دو جنسه شدن جنین چیست؟
هویت جنسی بخش عظیمی از هویت فرد را تشکیلمی دهد. هویت جنسی از دو فاکتور اصلی روانی و جسمانی تشکیل شده است. فرد از لحاظ وانی خود را یک زن یا یک مرد تصور می کند و از طرف دیگر از لحاظ فیزیکی نیز جسمیک مرد یا یک زن را خواهد داشت اما گاهی فرد با اینکه از لحاظ روانی خود را یک زن یامرد تصور می کند از لحاظ جسمانی دچار تناقض است و نشانههایی از هر دو اندام تناسلیمردانه و زنانه را دارد که در اصطلاح به این…

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست ؟
بوسه به لب دلالت بر اشتیاق دارد و می تواندبه معنی دوستت دارم باشد. اگر خیلی سریع و فقط به لمس لب هاي یکدیگر انجام شود،ممکن است به معناي دوستی باشد. به همین دلیل است که شدت بوسه عامل مهمی در تفسیرقصد آن دارد. گاهی اوقات اتفاقاتی بین رابطه دوستی رخ می دهد که مرزهاي دوستی راجابجا می کند. یک اتفاق مشترك بین دوستان بوسه است. وقتی افراد احساس صمیمیتنسبت به هم داشته باشند یا فقط هیجان زده و در تمایل به تماس…

بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

شب زفاف به چه شبی اطلاق میشود؟
آیا با رسومات شب زفاف آشنایی دارید؟
دراین شب اولین رابطه جنسی براي زوجین اتفاق میافتد. طبق رسومات این شب در همانشب جشن عروسی انجام میشود. اما چه در شب عروسی و چه در شب دیگري این رابطهشکل بگیرد، لازم است زوجین نکاتی را بدانند؛ چرا که حسی که هر دو نفر در اولین رابطهتجربه میکنند، تاثیر زیادي بر آینده رابطه زناشویی آنها میگذارد. پس نگرانیهايزوجین براي این شب قابل درك است. اولین شرط براي داشتن یک رابطه لذت…

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان
در مورد روانشناسی رفتار زنان بیشتر بدانید
بسیاری از آقایان در مورد رمزگشایی رفتار زنان دچار سردرگمی می‌شود؛ روانشناسی رفتار زنان علمی است که در چنین شرایطی به کمک شما می آید. نا آگاهی زوجین از رفتارهای یکدیگر باعث می‌شود در دوران آشنایی یا نامزدی به مشکل برخورند و در شناخت کافی نسبت به یکدیگر دچار شکست شوند. شاید رمزگشایی رفتار زنان به دلیل تفاوت هایی که با مردان دارند برای شما سخت به نظر برسد. توجه به رفتارهای…

تحریک جنسی همسر

تحریک جنسی همسر

تحریک جنسی همسر

 
تحریک جنسی همسر
آموزش و یادگیري نحوه تحریک همسر از جمله مسائل بسیار مهم در زندگی هر شخصیاست چرا که در کیفیت رابطه جنسی و تحکیم خانواده بسیار تاثیر گذار است. یادگیرينحوه تحریک همسر براي زوجهاي جوان و افرادي که چندین سال از عمر زندگیمشترکشان گذشته است مفید است. پس از گذشت مدت زمانی از زندگی مشترك، هیجانروابط جنسی کاسته خواهد شد. علت اصلی بیشتر مشکلات زوجین که به طلاق عاطفی،جدایی و روابط فرازناشویی یا خیانت منجر میشود همین عدم آگاهی از…

خواستگاري از پسر مورد علاقه . چگونه از یک پسر خواستگاري کنیم؟

خواستگاري از پسر مورد علاقه . چگونه از یک پسر خواستگاري کنیم؟

خواستگاري از پسر مورد علاقه . چگونه از یک پسر خواستگاري کنیم؟

خواستگاري از پسر مورد علاقه | چگونه از یک پسر خواستگاري کنیم
آیا خواستگاري از پسر مورد علاقه درست است؟ جواب این است که محدودیتی وجودندارد. بهترین قسمت در مورد خواستگاري از مرد مورد علاقه این است که اینبار شماییدکه تصمیم می گیرید چه موقع این اتفاق بیفتد. از آنجایی که خواستگاري از مردان به نوعییک اتفاق نسبتاً نامعمول است، می تواند جذابیت هایی براي کشف رابطه براي هر دو طرفداشته باشد. بنابراین هیچ قانون یا پروتکل از پیش تعیین شده اي وجود…

جذب دختران مغرور. چگونه دختران مغرور را جذب خود کنیم؟

جذب دختران مغرور. چگونه دختران مغرور را جذب خود کنیم؟

جذب دختران مغرور. چگونه دختران مغرور را جذب خود کنیم؟

جذب دختران مغرور | چگونه دختران مغرور را جذب خود کنیم ؟
براي این که در جهت جذب دختران مغرور موفقیت آمیز عمل کنید، ابتدا لازم است کمیبیشتر دختران را بشناسید. دختران مغرور دخترانی هستند که ترس از شناخته نشدن و بیمهري دارند. آنها براي این که مورد بی توجهی قرار نگیرند، از سپر بی توجه بودن بهاطرافیان استفاده میکنند. این دختران ممکن است به دلیل رفتارهایی که دارند از جانبهم جنسهاي خود نیز طرد بشوند. این در حالی است که برخی از زنان باور دارند…