بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و……

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و......

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس +جواب (اصفهان-خوزستان-قزوین-البرز-و……

بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس

از تاریختا تاریخساعتساعتساعتبارم آزموننمره شما

۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ – ۱۳:۳۰
۱۷:۰۰ – ۱۷:۳۰
۲۰
۱۸

نمره آزمون : ۱۸ از ۲۰

جمع2018

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)

بایسکشوال چیست
همه چیز در مورد دوجنسگرایی (biosexaul)
 
بایسکشوال یا دوجنسگرایی (biosexual) یکی از 4 نوع گرایش‌ جنسی (همجنس گرایی، دگرجنس گرایی، دوجنسگرایی و هیچ جنس گرایی) است. در دوجنسگرایی یا بایسکشوال همان طور که از نامش پیدا است فرد هم به جنس مخالف و هم به جنس موافق خود برای برقراری رابطه عاطفی و جنسی تمایل دارد. این وضعیت شرایط و چالش‌های خاصی را ایجاد می‌کند و گاها پذیرش آن برای فرد و اطرافیانش بسیار دشوار است. دوجنسگرا برای پذیرفتن…

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنین

دلیل دو جنسه شدن جنیندلیل دو جنسه شدن جنین چیست؟
هویت جنسی بخش عظیمی از هویت فرد را تشکیلمی دهد. هویت جنسی از دو فاکتور اصلی روانی و جسمانی تشکیل شده است. فرد از لحاظ وانی خود را یک زن یا یک مرد تصور می کند و از طرف دیگر از لحاظ فیزیکی نیز جسمیک مرد یا یک زن را خواهد داشت اما گاهی فرد با اینکه از لحاظ روانی خود را یک زن یامرد تصور می کند از لحاظ جسمانی دچار تناقض است و نشانههایی از هر دو اندام تناسلیمردانه و زنانه را دارد که در اصطلاح به این…

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست؟

بوسیدن لب در دوران دوستی نشانه چیست ؟
بوسه به لب دلالت بر اشتیاق دارد و می تواندبه معنی دوستت دارم باشد. اگر خیلی سریع و فقط به لمس لب هاي یکدیگر انجام شود،ممکن است به معناي دوستی باشد. به همین دلیل است که شدت بوسه عامل مهمی در تفسیرقصد آن دارد. گاهی اوقات اتفاقاتی بین رابطه دوستی رخ می دهد که مرزهاي دوستی راجابجا می کند. یک اتفاق مشترك بین دوستان بوسه است. وقتی افراد احساس صمیمیتنسبت به هم داشته باشند یا فقط هیجان زده و در تمایل به تماس…

بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

شب زفاف به چه شبی اطلاق میشود؟
آیا با رسومات شب زفاف آشنایی دارید؟
دراین شب اولین رابطه جنسی براي زوجین اتفاق میافتد. طبق رسومات این شب در همانشب جشن عروسی انجام میشود. اما چه در شب عروسی و چه در شب دیگري این رابطهشکل بگیرد، لازم است زوجین نکاتی را بدانند؛ چرا که حسی که هر دو نفر در اولین رابطهتجربه میکنند، تاثیر زیادي بر آینده رابطه زناشویی آنها میگذارد. پس نگرانیهايزوجین براي این شب قابل درك است. اولین شرط براي داشتن یک رابطه لذت…

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها

نشانه‌های ارضا شدن زن ها
ارضا شدن زنان
 
ارضا شدن زنان از موضوعات مهم زندگی زناشویی است چرا که اگر خانم‌ها در زمان نزدیکی به ارگاسم نرسند ممکن است حس عدم رضایت را به زندگی تسریع دهند. ارضا شدن مرحله‌ای لذت بخش از رابطه‌ جنسی است که در آن تغییرات فیزیولوژیک مثل سیخ شدن نوک پستان‌ها و تجمع خون در کلیتوریس اتفاق می‌افتد. در زمان به ارگاسم رسیدن تخلیه ناگهانی فشاری که در مرحله برانگیختگی ایجاد شده است اتفاق می‌افتد، جالب است…

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان

رمزگشایی رفتار زنان
در مورد روانشناسی رفتار زنان بیشتر بدانید
بسیاری از آقایان در مورد رمزگشایی رفتار زنان دچار سردرگمی می‌شود؛ روانشناسی رفتار زنان علمی است که در چنین شرایطی به کمک شما می آید. نا آگاهی زوجین از رفتارهای یکدیگر باعث می‌شود در دوران آشنایی یا نامزدی به مشکل برخورند و در شناخت کافی نسبت به یکدیگر دچار شکست شوند. شاید رمزگشایی رفتار زنان به دلیل تفاوت هایی که با مردان دارند برای شما سخت به نظر برسد. توجه به رفتارهای…

پاره شدن پرده بکارت و تشخیص پارگی پرده بکارت

پاره شدن پرده بکارت و تشخیص پارگی پرده بکارت

پاره شدن پرده بکارت و تشخیص پارگی پرده بکارت

پاره شدن پرده بکارت
 تشخیص پارگی پرده بکارت
پاره شدن پرده بکارت یکی از دغدغه ها و موضوع هاي بسیار مهم در میان خانواده ها وجامعه سنتی ایران است. برخی به دلیل نوع پرده بکارت پاره شدن آن را تجربه نمی کنندو درد زیادي را متحمل می شوند. برخی دیگر نیز قبل از ازدواج به دلایل مختلف پردهبکارت خود را از دست می دهند و به دنبال ترمیم آن هستند. اما آیا پرده بکارت قابلترمیم است؟ و یا خودارضایی موجب پاره شدن پرده بکارت می شود؟ در ادامه سعی کردهایم تا پاسخ…

نزدیکی در دوران عقد ،چگونه از دوران عقد لذت ببریم؟

نزدیکی در دوران عقد ،چگونه از دوران عقد لذت ببریم؟

نزدیکی در دوران عقد ،چگونه از دوران عقد لذت ببریم؟

نزدیکی در دوران عقد
چگونه از دوران عقد لذت ببریم؟
آیا نزدیکی در دوران عقد یا دوران نامزدي اشتباه است؟ رابطه جنسی بخش مهمی ازازدواج میباشند. حضور و وجود رابطه جنسی باعث حس لذت و رضایت طرفین از یکدیگرو بهبود رابطه میشود. به طور کلی یکی از پایه هاي اساسی ازدواج است. برخی از افراد درمورد نزدیکی در دوران عقد دچار شک و تردید شده و دلایلی را براي این کار خود بیانمیکنند. این دلایل ممکن است فردي بوده یا برخاسته از فرهنگ غالب جامعه باشد. امانزدیکی در…

قرص اورژانسی برای پیشگیري فوري از بارداري(بارداری ناخواسته)

قرص اورژانسی  برای پیشگیري فوري از بارداري(بارداری ناخواسته)

قرص اورژانسی برای پیشگیري فوري از بارداري(بارداری ناخواسته)

قرص اورژانسی
 پیشگیري فوري از بارداري
 
قرص اورژانسی یکی از روش هاي پیشگیري از بارداري میباشد که افراد میتوانند درمواقع ضروري از آن استفاده کنند. این روش محدودیتهاي خاص خود را دارد و بهتراست براي پیشگیري از روشهاي بهتري استفاده کرده تا دردسر کم تري را نیز تجربهکنید. قرص اورژانسی با مصرف خاص و عوارضی که ممکن است براي فرد داشته باشد، بهطور مداوم توصیه نمیگردد و پیشنهاد میشود که تنها در مواقع ضروري از آن استفادهکنید. در ادامه مقاله به…