فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

 در این فایل به صورت کامل کلیه احکام لقاح و شب زفاف از منظر اسلامی ارائه شده است. این فایل دارای فهرستی به صورت زیر است:
 
فهرست مطالب:

مراسم خواستگاری
انواع لقاح
شب زفاف
احادیث و احکام شب زفاف
آداب عمومی رابطه ی جنسی
زمان مناسب برای لقاح
احکام همبستری (لقاح)
رعایت ادب و اخلاق
تاثیر حالات روحی
آمیزش و عادت ماهیانه

 
در زیر نمونه ای از مطالب داخل فایل پاورپوینت ارایه شده است
 

معیار انتخاب همسر
1.سلامت جسمی و روحی
2.تفاوت…

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی - Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

در فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی در 38 اسلاید به موارد زیر پرداخته شده است. 
 
فهرست مطالب:

تفاوت زخم گاستریک و دئودنال
Clinical features
Causes and risk factors
پیشگیری از زخم پپتیک ناشی از NSAID
complications
پرفوراسیون
penetration
GOO
DIAGNOSIS
بررسی های تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری
درمان زخم پپتیک
گاستریت
سایر انواع گاستریت
بیماری منتریر (گاستروپاتی هیپرتروفیک)
 سندرم زولینجر الیسون (گاسترینوما)
گاستروپارزی
dyspepsia
علایم هشدار دهنده در دیس…

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

 در این فایل به صورت کامل کلیه احکام لقاح و شب زفاف از منظر اسلامی ارائه شده است. این فایل دارای فهرستی به صورت زیر است:
 
فهرست مطالب:

مراسم خواستگاری
انواع لقاح
شب زفاف
احادیث و احکام شب زفاف
آداب عمومی رابطه ی جنسی
زمان مناسب برای لقاح
احکام همبستری (لقاح)
رعایت ادب و اخلاق
تاثیر حالات روحی
آمیزش و عادت ماهیانه

 
در زیر نمونه ای از مطالب داخل فایل پاورپوینت ارایه شده است
 

معیار انتخاب همسر
1.سلامت جسمی و روحی
2.تفاوت…

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی - Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

در فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی در 38 اسلاید به موارد زیر پرداخته شده است. 
 
فهرست مطالب:

تفاوت زخم گاستریک و دئودنال
Clinical features
Causes and risk factors
پیشگیری از زخم پپتیک ناشی از NSAID
complications
پرفوراسیون
penetration
GOO
DIAGNOSIS
بررسی های تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری
درمان زخم پپتیک
گاستریت
سایر انواع گاستریت
بیماری منتریر (گاستروپاتی هیپرتروفیک)
 سندرم زولینجر الیسون (گاسترینوما)
گاستروپارزی
dyspepsia
علایم هشدار دهنده در دیس…

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

 در این فایل به صورت کامل کلیه احکام لقاح و شب زفاف از منظر اسلامی ارائه شده است. این فایل دارای فهرستی به صورت زیر است:
 
فهرست مطالب:

مراسم خواستگاری
انواع لقاح
شب زفاف
احادیث و احکام شب زفاف
آداب عمومی رابطه ی جنسی
زمان مناسب برای لقاح
احکام همبستری (لقاح)
رعایت ادب و اخلاق
تاثیر حالات روحی
آمیزش و عادت ماهیانه

 
در زیر نمونه ای از مطالب داخل فایل پاورپوینت ارایه شده است
 

معیار انتخاب همسر
1.سلامت جسمی و روحی
2.تفاوت…

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی - Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

در فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی در 38 اسلاید به موارد زیر پرداخته شده است. 
 
فهرست مطالب:

تفاوت زخم گاستریک و دئودنال
Clinical features
Causes and risk factors
پیشگیری از زخم پپتیک ناشی از NSAID
complications
پرفوراسیون
penetration
GOO
DIAGNOSIS
بررسی های تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری
درمان زخم پپتیک
گاستریت
سایر انواع گاستریت
بیماری منتریر (گاستروپاتی هیپرتروفیک)
 سندرم زولینجر الیسون (گاسترینوما)
گاستروپارزی
dyspepsia
علایم هشدار دهنده در دیس…

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

در این فایل به صورت کامل دستگاه تناسلی، اداری و کلیه ها بررسی شده است. اسلایدها به صورت فارسی و انگلیسی بوده و از عکس های بسیار با کیفیت استفاده شده است.
 
فهرست مطالب:

کلیه
نقائص و تومورهای کلیوی
دستگاه تناسلی
و …

 
نمونه هایی از اسلایدهای فایل آموزشی:
 
 
 
 
توضیحات مختصر:
نوع فایل: پاورپوینت ppt
زبان: فارسی و انگلیسی
تعداد اسلایدها: 37 عدد
کیفیت: بالا
حجم فایل: 2 مگابایت…

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

فایل پاورپوینت ارائه احکام اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح

 در این فایل به صورت کامل کلیه احکام لقاح و شب زفاف از منظر اسلامی ارائه شده است. این فایل دارای فهرستی به صورت زیر است:
 
فهرست مطالب:

مراسم خواستگاری
انواع لقاح
شب زفاف
احادیث و احکام شب زفاف
آداب عمومی رابطه ی جنسی
زمان مناسب برای لقاح
احکام همبستری (لقاح)
رعایت ادب و اخلاق
تاثیر حالات روحی
آمیزش و عادت ماهیانه

 
در زیر نمونه ای از مطالب داخل فایل پاورپوینت ارایه شده است
 

معیار انتخاب همسر
1.سلامت جسمی و روحی
2.تفاوت…

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی - Peptic ulcer

فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی – Peptic ulcer

در فایل پاورپوینت ارائه فیزیوپاتولوژی در 38 اسلاید به موارد زیر پرداخته شده است. 
 
فهرست مطالب:

تفاوت زخم گاستریک و دئودنال
Clinical features
Causes and risk factors
پیشگیری از زخم پپتیک ناشی از NSAID
complications
پرفوراسیون
penetration
GOO
DIAGNOSIS
بررسی های تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری
درمان زخم پپتیک
گاستریت
سایر انواع گاستریت
بیماری منتریر (گاستروپاتی هیپرتروفیک)
 سندرم زولینجر الیسون (گاسترینوما)
گاستروپارزی
dyspepsia
علایم هشدار دهنده در دیس…

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

فایل ارائه پاروپوینت دستگاه ادراری تناسلی Urogenital System

در این فایل به صورت کامل دستگاه تناسلی، اداری و کلیه ها بررسی شده است. اسلایدها به صورت فارسی و انگلیسی بوده و از عکس های بسیار با کیفیت استفاده شده است.
 
فهرست مطالب:

کلیه
نقائص و تومورهای کلیوی
دستگاه تناسلی
و …

 
نمونه هایی از اسلایدهای فایل آموزشی:
 
 
 
 
توضیحات مختصر:
نوع فایل: پاورپوینت ppt
زبان: فارسی و انگلیسی
تعداد اسلایدها: 37 عدد
کیفیت: بالا
حجم فایل: 2 مگابایت…