کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

نویسنده:Lynn E. Johnson

 
 
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS ها) به شکلی گسترده بر رشته های مهندسی منابع آب، علوم محیط زیستی و دیگر رشته های مرتبط تأثیر گذاشته اند. امروزه بهره گیری از ابزارهای موجود در GIS برای مدیریت داده های مکانی و تجزیه و تحلیل آنها، به نوعی یک هنر تلقی می شود، و این بهره گیری می تواند به بهبود تحلیل¬ها و طراحی¬ها منجر گردد. آشنایی با این فناوری رو به رشد، شرط لازم…

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نویسنده:مهدی تجلی پور

 
 
پیش از کشف نفت در منطقه خلیج فارس مروارید و صدف از منابع مهم اقتصادی این منطقه به شمار می‌رفت. شهرت و مرغوبیت مروارید خلیج فارس، چنان بود که بازارهای مهم جهانی را تحت تاثیر گرفته و پررونق‌ترین بازارهای مروارید به خلیج فارس تعلق داشت. انگیزه اصلی تالیف این کتاب ارائه طرحی به دولتمردان و دست‌اندرکاران است زیرا در دریا فقط ماهی نیست و در دریا تنها ماهیگیری نمی‌تواند…

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)
نوع: نقشه زمین شناسی
فرمت: jpg (کیفت عالی)
مقیاس:1:100000
 
 
دانلود رایگان اندکس نقشه های زمین شناسی کشور
 
 
اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده…

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

 
 
نوع دسته بندى : 1:250000
نام استان :: يزد
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 55.5° تا 57°
عرض جغرافیایى: از 33° تا 34°
شماره نقشه: 17
عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل کلمرد،ريگ شترون، گسل نائين، کوير بزرگ
 
عنوان: طبس
فرمت:pdf
 

اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 250000 می باشد
اسامی مشکی رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 100000 می باشد
اسامی با رنگ آبی کم رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام مقشه…

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

 
 
نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: اصفهان
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 51.3° تا 52°
عرض جغرافیایى: از 31° تا 31.5°
عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه مروارید، کوه قلعه سنگی، کوه رگ حنا Kuh e rage hana، دریاچه سد حنا
 
عنوان: سميرم
فرمت:pdf
 

دانلود رایگان اندکس نقشه های زمین شناسی کشور
اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 250000 می باشد

اسامی مشکی رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 100000 می…

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

نویسنده:Lynn E. Johnson

 
 
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS ها) به شکلی گسترده بر رشته های مهندسی منابع آب، علوم محیط زیستی و دیگر رشته های مرتبط تأثیر گذاشته اند. امروزه بهره گیری از ابزارهای موجود در GIS برای مدیریت داده های مکانی و تجزیه و تحلیل آنها، به نوعی یک هنر تلقی می شود، و این بهره گیری می تواند به بهبود تحلیل¬ها و طراحی¬ها منجر گردد. آشنایی با این فناوری رو به رشد، شرط لازم…

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس

نویسنده:مهدی تجلی پور

 
 
پیش از کشف نفت در منطقه خلیج فارس مروارید و صدف از منابع مهم اقتصادی این منطقه به شمار می‌رفت. شهرت و مرغوبیت مروارید خلیج فارس، چنان بود که بازارهای مهم جهانی را تحت تاثیر گرفته و پررونق‌ترین بازارهای مروارید به خلیج فارس تعلق داشت. انگیزه اصلی تالیف این کتاب ارائه طرحی به دولتمردان و دست‌اندرکاران است زیرا در دریا فقط ماهی نیست و در دریا تنها ماهیگیری نمی‌تواند…

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)

نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000) نقشه زمین شناسی خوی (1:250000)
نوع: نقشه زمین شناسی
فرمت: jpg (کیفت عالی)
مقیاس:1:100000
 
 
دانلود رایگان اندکس نقشه های زمین شناسی کشور
 
 
اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده…

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

نقشه زمین شناسی طبس 1:250.000

 
 
نوع دسته بندى : 1:250000
نام استان :: يزد
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 55.5° تا 57°
عرض جغرافیایى: از 33° تا 34°
شماره نقشه: 17
عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل کلمرد،ريگ شترون، گسل نائين، کوير بزرگ
 
عنوان: طبس
فرمت:pdf
 

اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 250000 می باشد
اسامی مشکی رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 100000 می باشد
اسامی با رنگ آبی کم رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام مقشه…

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

نقشه زمین شناسی سميرم(1:100000)

 
 
نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: اصفهان
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 51.3° تا 52°
عرض جغرافیایى: از 31° تا 31.5°
عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه مروارید، کوه قلعه سنگی، کوه رگ حنا Kuh e rage hana، دریاچه سد حنا
 
عنوان: سميرم
فرمت:pdf
 

دانلود رایگان اندکس نقشه های زمین شناسی کشور
اسامی قرمز رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 250000 می باشد

اسامی مشکی رنگ بر روی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی 100000 می…