پاورپوینت درس 5 علوم پایه هفتم از معدن تا خانه

پاورپوینت درس 5 علوم پایه هفتم از معدن تا خانه

پاورپوینت درس 5 علوم پایه هفتم از معدن تا خانه

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت از معدن تا خانه علوم پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر…

پاورپوینت درس 4 علوم پایه هفتم مواد پیرامون ما

پاورپوینت درس 4 علوم پایه هفتم مواد پیرامون ما

پاورپوینت درس 4 علوم پایه هفتم مواد پیرامون ما

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت مواد پیرامون ما علوم پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28
 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر…

پاورپوینت درس 3 علوم پایه هفتم اتم ها الفبای مواد

پاورپوینت درس 3 علوم پایه هفتم اتم ها الفبای مواد

پاورپوینت درس 3 علوم پایه هفتم اتم ها الفبای مواد

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اتم ها الفبای مواد علوم پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 32
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر…

پاورپوینت درس 2 علوم پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاورپوینت درس 2 علوم پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاورپوینت درس 2 علوم پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن علوم پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 31
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت درس 1 علوم پایه هفتم تفکر و تجربه

پاورپوینت درس 1 علوم پایه هفتم تفکر و تجربه

پاورپوینت درس 1 علوم پایه هفتم تفکر و تجربه

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تفکر و تجربه علوم پایه هفتم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25

قسمتی از متن:
متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند. شما نیز می توانید با یادگیری دانش و پرورش مهارت های خود به حل مسائلی بپردازید که در زندگی با آنها روبه رو می شوید.
و…
 
 

 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت…

پاورپوینت درس 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت درس 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت درس 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت از گذشته تا آینده علوم پایه ششم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 26

قسمتی از متن:
 

وسایل ارتباط شخصی وسایل ارتباطی انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز تغییرات بسیاری پیدا کرده است . در گذشته آدمی برای ارتباط از طبل ، دود ،‌پیک ، کبوترهای نامه رسان و … استفاده می کرد.

و…
 
 

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین…

پاورپوینت درس 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

پاورپوینت درس 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

پاورپوینت درس 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سالم بمانیم علوم پایه ششم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 28

قسمتی از متن:

بیماری های واگیر
بیماری هایی که می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند، بیماری های واگیر نامیده می شوند. عامل بیماری های واگیر جاندارانی به نام میکروب هستند. مثل بیماری سل میکروب عامل ایجاد بیمار یهای واگیر جاندارانی به نام میکروب هستند. دیدن اکثر عوامل بیمار یزا فقط با میکروسکوپ امکا نپذیر است به این علّت به آن ها میکروب می…

پاورپوینت درس 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت درس 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت درس 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جنگل برای کیست علوم پایه ششم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 27

قسمتی از متن:

زنجیره غذایی
رابطه غذایی بین جانداران مختلف را زنجیره غذایی می گویند ، که با تولید کننده آغاز و با تجزیه کننده به پایان می رسد ولی تجزیه کننده ها جزء حلقه ی زنجیره غذایی حساب نمی شود .

و…
 
 

 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات…