بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

بایدهاونبایدهای شب زفاف

شب زفاف به چه شبی اطلاق میشود؟
آیا با رسومات شب زفاف آشنایی دارید؟
دراین شب اولین رابطه جنسی براي زوجین اتفاق میافتد. طبق رسومات این شب در همانشب جشن عروسی انجام میشود. اما چه در شب عروسی و چه در شب دیگري این رابطهشکل بگیرد، لازم است زوجین نکاتی را بدانند؛ چرا که حسی که هر دو نفر در اولین رابطهتجربه میکنند، تاثیر زیادي بر آینده رابطه زناشویی آنها میگذارد. پس نگرانیهايزوجین براي این شب قابل درك است. اولین شرط براي داشتن یک رابطه لذت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *